ΚΟΝΙΤΣΑ…Δημοτικές βοσκές…για το 2015

2935910_10200783221896470_916057059_n

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι που πρόκειται να εισάγουν ζώα για βόσκηση κατά το έτος 2015 σε Δημοτικές βοσκές στην Τοπική τους Κοινότητα, να καταθέσουν στο Δήμο μας μέχρι την 28/2/2015 υπεύθυνη δήλωση με τον αριθμό των ζώων που θα εισάγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 26-7-1955 Β.Δ/τος, προσκομίζοντας απαραίτητα Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, περί μη οφειλής τους στο Δήμο μας.
Δηλώσεις πέραν της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αικατερίνη Δημάρατου

Advertisements