ΚΟΝΙΤΣΑ…Ἡ γιαγιὰ Βεατρίκη Καλαϊτζὴ μιλᾶ γιὰ τὸν Ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη τὸν συμμαθητή της…

 

Μία παρέα νέων προσπαθεῖ νὰ ἀνακαλύψει τὴν προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, συζητώντας μὲ ἕναν ζωντανὸ μάρτυρα, μία συμμαθήτριά του, τὴν γιαγιὰ Βεατρίκη.

Ἂν καὶ ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας της καὶ κυρίως τοῦ συζύγου της Δημητρίου (+2014) ἦταν ἐπιβαρυμένη, αὐτὴ δέχτηκε μὲ μεγάλη χαρὰ νὰ παραχωρήσει μία ἀποκλειστικὴ συνέντευξη γιὰ τὸν Γέροντα, τὴν ὁποία καὶ δημοσιεύουμε μὲ τὴν εὐκαιρία…

τῆς ἁγιοκατατάξεώς του ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

Πολλὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται σὲ ὅσους συνέβαλαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση καὶ τὴν ὁλοκλήρωσή της, καὶ κυρίως στὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τῆς κ. Βεατρίκης.

Ἀφιερώνουμε τὴν μικρὴ αὐτὴ συνέντευξη στὴν μνήμη τοῦ συζύγου της, ὁ ὁποῖος λίγους μῆνες μετὰ ἀπεβίωσε.

Κοινωνικὴ ἀνατολὴ

Advertisements