ΚΟΝΙΤΣΑ…ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10959492_1588449504702535_2656826765386772825_n

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2015, στο Δημαρχείο Κόνιτσας, συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7.
Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κόνιτσας, κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κ. Καλλιντέρης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Λάκκας Θανάσης, η Υπεύθυνη Υπάλληλος από την πλευρά του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κα. Πύρσου Κων/να και η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κόνιτσας κα. Γεωργούλη Γιάννα.
Στη σύσκεψη επισημάνθηκαν, παρατηρήθηκαν και τέθηκαν αιτήματα για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. Επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές πως δεν πρέπει να πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ από αυτά που προορίζονται για την προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τη στενή συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ζητήθηκε από την πλευρά του Δήμου επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων στο εναπομείναν διάστημα, έως 30 Ιουνίου 2015.
Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκαν δράσεις που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος επ’ ωφελεία των δημοτών σε τομείς όπως η Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, η Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, ο Πολιτισμός, η Γεωργία, το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, οι Νέες Τεχνολογίες, ο Εθελοντισμός.
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κόνιτσας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και καλούμε όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ.
Γεωργούλη Γιάννα
• Υπεύθυνη Δήμου του Κ.Δ.Β.Μ.
Πύρσου Κων/να

Τηλ. 26550 24144

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγματοποιήθηκε στις  27 Μαρτίου 2015, στο Δημαρχείο Κόνιτσας, συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7.    Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κόνιτσας, κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κ. Καλλιντέρης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Λάκκας Θανάσης, η Υπεύθυνη Υπάλληλος από την πλευρά του Δήμου για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης κα. Πύρσου Κων/να και η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κόνιτσας κα. Γεωργούλη Γιάννα.  Στη σύσκεψη επισημάνθηκαν, παρατηρήθηκαν και τέθηκαν αιτήματα για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. Επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές πως δεν πρέπει να πάει χαμένο ούτε ένα ευρώ από αυτά που προορίζονται για την προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από τη στενή συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ζητήθηκε από την  πλευρά του Δήμου επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων στο εναπομείναν διάστημα, έως 30 Ιουνίου 2015. Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκαν δράσεις που μπορεί να αναλάβει ο Δήμος επ’ ωφελεία των δημοτών σε τομείς όπως η Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, η Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, ο Πολιτισμός, η Γεωργία, το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, οι Νέες Τεχνολογίες, ο Εθελοντισμός.  Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κόνιτσας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και καλούμε όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή.  Για περισσότερες πληροφορίες: • Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ.  Γεωργούλη Γιάννα  • Υπεύθυνη Δήμου του Κ.Δ.Β.Μ. Πύρσου Κων/να Τηλ. 26550 24144 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο."
Advertisements