ΚΟΝΙΤΣΑ…επίσκεψη του Αρχίατρου της 8ης Μεραρχίας στο Δίστρατο

επίσκεψη του Αρχίατρου της 8ης Μεραρχίας στο Δίστρατο

Advertisements