ΚΟΝΙΤΣΑ…ένας πρόσφυγας-μετανάστης που μένει στην ΚΟΝΙΤΣΑ

Ένας πρόσφυγας – μετανάστης που ξεδιπλώνει το ταξίδι της ψυχής του                                                               μέσα από την τέχνη

‘Ίσως η αρπαχτική μορφή του μεταφορέα των ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ !!!!!

Advertisements