ΚΟΝΙΤΣΑ…ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ: Γιατί το Δίστρατο φυτοζωεί ενώ η πλευρά Γρεβενών σφύζει από ζωή;

Πολύς λόγος γίνεται για την ανάπτυξη. Μια πλουτοπαραγωγική πηγή στον Δήμο Κόνιτσας κλπ είναι το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας που κατ’ έκταση ανήκει στον νομό Γρεβενών και στον νομό Ιωαννίνων. Από την πλευρά των Γρεβενών το χιονοδρομικό κέντρο σφύζει από κίνηση και από την πλευρά των Ιωαννίνων (Διστράτου) φυτοζωεί. Οι κτιριακές υποδομές του κέντρου από την πλευρά του Διστράτου είναι μισθωμένες σε ιδιώτες (Διστρατιώτες), οι οποίοι χάριν των αναγκών τους και της λειτουργικότητας του κέντρου, έκτισαν στο παρελθόν και δημιούργησαν εγκαταστάσεις, κατά την Διοίκηση, κατά παράβαση των διοικητικών πράξεων αλλαγής της χρήσης γης από δασικές σε τουριστικές και κατά παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η Διοίκηση προέβη σε ανάκληση των πράξεων αλλαγής χρήσης και σε κήρυξη ως αναδασωτέων συγκεκριμένων επιφανειών γης μέσα στην έκταση του χιονοδρομικού κέντρου. Η κάποτε Κοινότητα Διστράτου και από τον ….
«Καλλικράτη» ο Δήμος Κόνιτσας, δεν προέβησαν σε κατεδάφιση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε δημοτικό δάσος στην θέση «Βασιλίτσα».Με το άρθρο 19 του νόμου 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων» αναγνωρίστηκε ως υφιστάμενο το χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας (όπως και τα άλλα χιονοδρομικά κέντρα) με συγκεκριμένα όρια και έκταση στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων.Με το άρθρο 52 του νόμου 4280/2014 «Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης-Δάση» ορίζεται ότι μέσα σε προθεσμία τριών ετών από την δημοσίευση του νόμου ήτοι μέχρι 8-8-2017 αναστέλλεται κάθε τυχόν εκδοθείσα πράξη αναδάσωσης που αφορά έκταση μέσα σε χιονοδρομικό κέντρο και κάθε διοικητική πράξη επιβολής προστίμου για αυθαίρετα και οφείλει ο ενδιαφερόμενος μέσα στην ίδια προθεσμία να ζητήσει από τις αρμόδιες δασικές αρχές την λήψη κάθε έγκρισης που επιβάλλει ο νόμος 998/1979 περί δασών για επεμβάσεις στα δάση.Μετά τον παραπάνω νόμο και τα αυθαίρετα κατά την πολεοδομική νομοθεσία κτίσματα μπορούν να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με τον νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης…» με δαπάνες των μισθωτών-εκμεταλλευτών και να υπηρετηθεί έτσι το αληθινό συμφέρον του Δήμου Κόνιτσας.Το Γραφείο Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με το από 31-12-2014 έγγραφό του προς την Επιθεώρηση Δασών και κοινοποιούμενο και προς τον Δήμαρχο Κόνιτσας αναλύει τις νομικές δυνατότητες και υποχρεώσεις του Δήμου για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας μετά την δημοσίευση των παραπάνω νόμων.Πολλάκις μέχρι τώρα ρώτησα τον Δήμαρχο Κόνιτσας τι σκοπεύει ο Δήμος Κόνιτσας να πράξει με την «Βασιλίτσα», αφού κατά μεν το παρελθόν δεν προέβη σε καμιά ενέργεια για την καθαίρεση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων, κατά δε το παρόν δεν προβαίνει σε καμιά ενέργεια για την νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων όπως μπορεί και στην λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, όπως έχει υποχρέωση από τον νόμο, και απάντηση σαφή ποτέ δεν πήρα και ο χρόνος τρέχει άπρακτος και το κέντρο καθημερινά υποβαθμίζεται. Επειδή το θέμα αφορά την ανάπτυξη του Διστράτου, του Δήμου Κόνιτσας, του νομού Ιωαννίνων θέτω το ίδιο ερώτημα και δια του τύπου προς τον Δήμαρχο Κόνιτσας. Η αδράνεια του Δήμου Κόνιτσας για την «Βασιλίτσα», την ανάπτυξη και για θέσεις εργασίας βλάπτει σοβαρά την περιοχή μας.
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Advertisements