ΚΟΝΙΤΣΑ…μέσα στον χρόνο…

Κόνιτσα υδροληψία από τον Αώο (αρχές του περασμένου αιώνα)