ΚΟΝΙΤΣΑ…ΘΕΟΦΆΝΕΙΑ ΣΤῊΝ ΣΜΎΡΝΗ… ΣΤΆ ΦΆΡΑΣΑ ΤΗ͂Σ ΚΑΠΠΑΔΟΚΊΑΣ

Θεοφάνεια στὴν Σμύρνη: «Θὰ ἀνασκαλέψετε τὴ θάλασσα γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν οἱ πρόγονοί μας πού εἶναι μέσα σὲ αὐτὴ τί ἀκριβῶς γίνεται σήμερα»

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1922 ἔγινε στὴ Σμύρνη ὁ Ἁγιασμὸς τῶν Ὑδάτων. Μεγάλη ἡ συγκίνηση ἀπὸ τὸ πλῆθος ποὺ εἶχε συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ παρακολουθεῖ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων. Φυσικὰ ἡ τελετὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴν προκαλέσει τὸ ἔντονο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῶν τουρκικῶν ΜΜΕ.
Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο στὸ λιμάνι τῆς ἱστορικῆς πόλης ὁ ἑορτασμὸς ἔλαβε πανηγυρικὸ χαρακτήρα μὲ τὰ μέλη τῆς παροικίας καὶ τοὺς ὀρθόδοξούς της περιοχῆς νὰ κάνουν γιὰ πρώτη φορὰ ἐλεύθερα τὴν τελετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων σὲ ἀνοικτὸ χῶρο, μετὰ ἀπὸ ἐπίσημη ἄδεια ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ….
τὶς τουρκικὲς ἀρχές.
Ὁ ἑορτασμὸς ἔχει προγραμματιστεῖ γιὰ τὶς 8:30 τὸ πρωὶ μὲ τὴ θεία λειτουργία στὴν Ἁγία Φωτεινή, ἐνῶ στὶς 12:30 πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων καὶ ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης. «Σήμερα αἰσθανθήκαμε τὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας μᾶς μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν τελετή», δήλωσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκῆς, ποὺ τέλεσε τὸν Ἁγιασμό.

Μεγάλη ἡ συγκίνηση καὶ γιὰ τὸν Ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο Συκή
ΟΑρχιμανδρίτης Κύριλλος, ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος ἱερέας, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ μόνιμα στὴ Σμύρνη μετὰ τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ξεριζωμὸ τοῦ 1922. Ὁ ἴδιος δήλωνε συγκλονισμένος. «Εἶναι ἕνα συγκινητικὸ καὶ συγκλονιστικὸ ταυτόχρονα γεγονὸς» εἶπε μιλώντας στὸ Star. «Ἐγὼ μίλησα λίγο μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ βουτήξουν γιὰ νὰ πιάσουν τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ τοὺς εἶπα «νὰ ξέρετε ὅτι δὲν θὰ βουτήξετε νὰ πιάσετε μόνο τὸν Σταυρό, ἀλλὰ θὰ ἀνασκαλέψετε τὴ θάλασσα γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν οἱ πρόγονοί μας ποῦ εἶναι μέσα σὲ αὐτὴ τί ἀκριβῶς γίνεται σήμερα»».
 Από τὸ 1990 ἐρχόταν περιστασιακὰ γιὰ νὰ τελέσει λειτουργίες
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκῆς εἶναι ὁ πρῶτος ὀρθόδοξος ἱερέας ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ μόνιμα στὴ Σμύρνη μετὰ τὴν καταστροφὴ καὶ τὸν ξεριζωμὸ τοῦ 1922. Ἀπὸ τὸ 1990 ἐρχόταν περιστασιακὰ γιὰ νὰ τελέσει λειτουργίες καθὼς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ σταθερὸς ἱερέας στὴ Σμύρνη μέχρι τὸν Αὔγουστο τοῦ 2013, ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἐμπιστεύθηκε μόνιμα τὴ θέση.
iefimerida.gr
—————————————————-

Τὰ Θεοφάνεια στά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Τὰ Φάρασα τῆς Καππαδοκίας» μνῆμες Φαρασιωτῶν Γερόντων,
ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Τὰ Θεοφάνεια – Μικρὰ Φῶτα
Τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανείων οἱ Βαρασιῶτες τὴν ἔλεγαν «Μουτσούκκα Φῶτα», δηλαδὴ Μικρὰ Φῶτα. Πρωὶ-πρωί, νύχτα ἀκόμη, πήγαιναν στὴν ἐκκλησία, ὅπου γινόταν ὁ Ἁγιασμός. Ἔπιναν Ἁγιασμὸ καὶ ἔπαιρναν καὶ στὰ σπίτια τους, γιὰ νὰ ραντίσουν. Ἔβαζαν καὶ στὶς ποτίστρες, γιὰ νὰ πιοῦν καὶ τὰ ζωντανά τους. Μέχρι τὸ βράδυ τὸν τελείωναν. Πολλοὶ ἐκείνη τὴν ἡμέρα λούζονταν, γιατί πίστευαν πὼς ἔτσι δὲν θὰ εἶχαν πονοκέφαλο ὅλον τὸν χρόνο.
Ὁ παπὰς γύριζε τὸ χωριό, ράντιζε καὶ ἁγίαζε τὰ σπίτια καὶ τὰ ὑποστατικά. Τὸν συνόδευε ἕνα παιδὶ κρατώντας ἕνα μικρὸ μπακιρένιο σκεῦος, τὸ «σιτιλόκκο», γεμάτο μὲ Ἁγιασμό.
Ἐκείνη τὴν ἡμέρα οἱ Φαρασιῶτες κρατοῦσαν αὐστηρὴ νηστεία. Ἔτρωγαν μόνο…
νερόβραστα, γιὰ νὰ πιοῦν ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων Μεγάλο Ἁγιασμό, ποὺ τὸν θεωροῦσαν σὰν Θεία Κοινωνία. Ὅλο τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἔψαλλαν τὰ κάλαντα τῶν Φώτων. Καὶ γιὰ τὰ Φῶτα εἴχαμε δικά μας κάλαντα.
Μεγάλα Φῶτα
Τὰ Θεοφάνεια, τὰ «Μεγὰ τὰ Φῶτα», ὅπως λέγονταν, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τοποθετοῦσαν στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ τὴν κολυμβήθρα. Τὴ γέμιζαν νερὸ καὶ ἔψαλλαν τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Στὸ τέλος ἄφηνε ὁ παπὰς μέσα στὴν κολυμβήθρα τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ γινόταν κατὰ κάποιο τρόπο, δημοπρασία. Ὅποιος πρόσφερε τὰ περισσότερα σὲ χρήματα ἢ σὲ εἶδος, ἔκανε τὸν σταυρό του καὶ τρεῖς μετάνοιες, ἔβγαζε τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ τὸν ἀσπαζόταν. Ἀπὸ ἐκείνη τὴ στιγμὴ αὐτὸς χριόταν συμβολικὰ «ὁ νουνὸς» τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔπαιρνε στὸ σπίτι του τὴν εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ τὸ Λάβαρο μὲ τὴν παράσταση τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ. Τὰ ἱερὰ αὐτὰ τὰ φιλοξενοῦσε στὸ σπίτι του καὶ δεχόταν ἐπισκέπτες ἕως τὴν ἄλλη μέρα τῆς μνήμης τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὁ χαιρετισμὸς τῆς μέρας ἐκείνης ἦταν: «Φῶτα τσαὶ (καὶ) καλημέρα» καὶ ἡ ἀπάντηση: «Σὲ σὲν τσαὶ σὸν κόσμον ὅλον». Δηλαδή: «Σὲ σένα καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο».
Τὸ τέλος τοῦ Δωδεκαημέρου
Ἡ μνήμη τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Στὶς 7 Ἰανουαρίου γιόρταζαν τὴ μνήμη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ ἔκλεινε ὁ κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Ὁ κόντζορος, ποὺ ἔκαιγε δίπλα στὸ εἰκονοστάσι ὅλο τὸ Δωδεκαήμερο, ἔσβηνε. Τὸ ἱερὸ Λάβαρο τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μαζὶ μὲ τὰ ἅγια εἰκονίσματα μὲ μία κατανυκτικὴ τελετὴ ἐπέστρεφαν στὸν ναό.
—————————————————————
Advertisements