ΚΟΝΙΤΣΑ…ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ της ΚΟΝΙΤΣΑΣ…

με τόξο σχήματος «λαβής κανίστρου».
Γέφυρα «μεταξύ των δύο τμημάτων “Ζαγορίου και Κονίτσης” εν τη θέσει “Βοϊδομάτι” ην μόλις κατώρθωσε δια 37.000 γρ. να κτίσει (1853) η Μπαλκίζ Χανούμ του Μαλήκ πασσά…».
Advertisements