ΚΟΝΙΤΣΑ…καθηγήτρια Αστυνομικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών,από την ΚΟΝΙΤΣΑ

Το κοριτσάκι μου από σήμερα είναι καθηγήτρια Αστυνομικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!!!

 
Το κοριτσάκι μου από σήμερα είναι καθηγήτρια Αστυνομικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!!! — με Marly Malami 

Advertisements