ΚΟΝΙΤΣΑ…Έναρξη διδασκαλίας και εκμάθησης του Μιστιώτικου ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟΥ Ιδιώματος

Έναρξη δωρεάν διδασκαλίας και εκμάθησης του Μιστιώτικου Ιδιώματος στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016
Ώρα: 18.30- 20.00
Πληροφορίες- εγγραφές στη γραμματεία της βιβλιοθήκης και στο τηλέφωνο 2655022298 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φωτογραφία του χρήστη Δημόσια βιβλιοθήκη Κόνιτσας.