ΚΟΝΙΤΣΑ…Α.Μ.Σ. ΠΙΝΔΟΣ κ ΧΡΥΣΠΑ 1-1-2017!!

Φωτογραφία του Lampros Raptis.

Α.Μ.Σ. ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 – 1 – 2017