ΚΟΝΙΤΣΑ…στον δίκαιο αγώνα των πυροσβεστών κ της ΚΟΝΙΤΣΑΣ…

Φωτογραφία του Thomas Gazonas.

Advertisements