ΚΟΝΙΤΣΑ…δράση για το περιβάλλον μας…

Όλοι μαζί σε μια  δώσαμε χρώμα πολιτισμού στο πέτρινο γεφύρι Κόνιτσας.Let’s do it 2019.