Εκδηλώσεις

  • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ» ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
  • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
  • ΓΑΒΟΥΣΤΗΜΑ 13ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
  • ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΦΑΡΑΣΙΩΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ «Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ» ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΄΄Χιογός ας σι χαρίς¨