Φωτογραφίες

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ιερεμιας Μωισίδης ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΦΑΤΕΣ ΚΥΡΤΣΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ17 ΚΥΡΤΣΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ15 ΜΟΥΡΕΧΙΔΗΣ Π.ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ  1868 ΦΑΡΑΣΑ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ

Καππαδόκες από τα χωριά ΜΙΣΤΙ, ΤΣΑΡΙΚΛΙ, ΦΑΡΑΣΑ της Μικράς Ασίας,
που έμειναν και έζησαν εδώ στην Κόνιτσα.

  Παρακαλούμε όσοι έχουν τέτοιες φωτογραφίες ας επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του συλλόγου των ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ Κόνιτσας κ. Ανδρέα Χατζηεφραιμίδη να καταχωρήσουμε αυτές τις φωτογραφίες και τους τις επιστρέφουμε .