ΚΟΝΙΤΣΑ…θα διανεμηθούν νεκταρίνια στην Μαθητική Εστία Κόνιτσας 4,5-8-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κόνιτσας και η Κοινωφελής Επιχείρηση ανακοινώνουν ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 21:00 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 14:00, θα διανεμηθούν νεκταρίνια στην Μαθητική Εστία Κόνιτσας.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Τηλ επικοινωνίας: 2655024144

Ο Πρόεδρος

ΛΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Advertisements

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ:

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Β’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Β ΚΥΚΛΟΣ»
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2017

Από σήμερα Παρασκευή 28-7-2017 στις 10:00 το πρωί έως την Τρίτη 8-8-2017 στις 12:00 το μεσημέρι, θα λειτουργεί στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονική πύλη για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 1639 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης οκτάμηνης διάρκειας στους Δήμους και σε υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών ροών.
Ο Δήμος Κόνιτσας συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης για σαράντα (40) θέσεις διάφορων ειδικοτήτων.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρηση ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της 9/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στο ως άνω πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
1.Εγγεγραμμένοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης Νούμερο 9/2017.

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.

7. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ διακιούχοι του Κοινωνκού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) .

Επισημαίνεται ότι: υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 Ιωαννίνων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 8-8-2017 έχουν μόνο : α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑΜΕΑ του Οργανισμού και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑΜΕΑ.
Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα του ΟΑΕΔ, την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης
Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα επτά αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:
1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό του 2016 .
4) Την ηλικία .
5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.
6) Η αναπηρία του υποψηφίου ωφελούμενου με ποσοστό 50% και άνω.
7) Ο αριθμός εξαρτημένων τέκνων ΑΜΕΑ ανηλίκων ή και ενηλίκων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8) Εντοπιότητα
9) Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).
ΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΙΝΑΙ :
A/A Aρ.Θέσεων Κατηγορία Εκπαίδευσης Ειδικότητα
1 4 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2 1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
5 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
6 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
7 2 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
8 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
9 1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
10 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
11 2 ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
12 2 ΠΕ/ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
13 2 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
14 8 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 40 ΘΕΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι
Oι άνεργοι του Δήμου μας που δεν έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ ή στο Γραφείο προσωπικού του Δήμου μας τις εργάσιμες πρωινές ώρες για την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων .
Η Ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μόνο για μια από τις ως άνω θέσεις και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς.

Σας επισημαίνουμε ότι πριν την υποβολή της αίτησης, να ενημερωθείτε για τα τυπικά προσόντα των θέσεων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Η παρούσα να ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κόνιτσας και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και των τοπικών κοινοτήτων .

ΚΟΝΙΤΣΑ… θεατρική παράσταση ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ 29-7-2017

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ»

Η Θεατρική ομάδα «επί σκηνής» του Δήμου Ζίτσας, θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ» του Ζώρζ Φεϋντώ, σε σκηνοθεσία Νίκου Σφαιρόπουλου, το Σάββατο 29/7/2017, ώρα 21.00, στην Κεντρική Πλατεία Κόνιτσας.
Είσοδος ελεύθερη
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛ


Μια εξωφρενική κωμωδία πάνω στη συζυγική απιστία και την κοινωνική υποκρισία, οι οποίες είναι η μια πρόθυμη συνένοχος της άλλης.

Οι ρόλοι εναλλάσσονται με γοργούς ρυθμούς, τα απρόοπτα ανατρέπουν την τάξη, οι σχέσεις των συζύγων και οι ταυτότητες μπερδεύονται, το κωμικό στοιχείο συνδυάζεται με την υπερβολή και το παράλογο, το χιούμορ καταλήγει οριακό, εκρηκτικό και ο θεατής παρακολουθεί, σχεδόν ασθμαίνοντας, την περίτεχνη πλοκή που λειτουργεί στην εντέλεια.

Ο Μουλινώ είναι γιατρός παντρεμένος με την Υβόν. Έχει μια εξωσυζυγική σχέση με τη Σουζάν και νοικιάζει ένα πρώην ραφτάδικο, με σκοπό να γίνει η ερωτική τους φωλίτσα. Η Σουζάν είναι παντρεμένη με τον Ανατόλ. Ο Ανατόλ απατά τη σύζυγό του με τη Ρόζα, η οποία είναι γυναίκα του Μπασινέ, ο οποίος είναι φίλος του Μουλινώ. Η πεθερά του γιατρού, η κυρία Εγκρεβίλ και η κόρη της προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ανάμεσά τους μπλέκονται ο υπηρέτης του ο Ετιέν και οι πελάτισσες του ραφτάδικου, η κυρία Μπομπονέτ και η κυρία Ντ’ Ερμπλαί.

Ίντριγκες, συζυγικές απιστίες και διασκεδαστικές ανατροπές, όπου ο συγγραφέας με ανατρεπτική διάθεση, ακατάπαυστο ρυθμό και ατέλειωτο χιούμορ, κάτω από μια εσκεμμένα απλοϊκή ματιά και φαινομενικά αφελείς διαλόγους, σατιρίζει τα μικροαστικά και αστικά ήθη, τη σεμνοτυφία και την υποκρισία της εποχής.

Τα πρόσωπα το Φεϊντώ επιδίδονται σε ένα αδιάκοπο κυνηγητό. Το κυνηγητό του ενός διασταυρώνεται με το κυνηγητό των άλλων. Οι κυνηγοί μπερδεύονται, συμπλέκονται, ανατρέπονται. Τα θηράματα ξεγλιστρούν, ξαναπιάνονται και ξαναχάνονται σε έναν ατέλειωτο περιπαθή στρόβιλο.

Ο Φεϊντώ θεωρείται ο μεγαλύτερος Γάλλος κωμωδιογράφος  μετά τον Μολιέρο, ο κατ’ εξοχήν συγγραφέας της κλασικής φάρσας κι ένας από τους πρόδρομους του θεάτρου του παραλόγου. Γεννήθηκε το 1862 στο Παρίσι κι ήταν γιος του μυθιστοριογράφου Ερνέστ Φεϊντώ.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1886, σε ηλικία 24 ετών με το έργο «Ράφτης κυριών» που αποθεώθηκε από το κοινό και τους κριτικούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι επιτυχίες του ήταν περιστασιακές.

Εν τω μεταξύ παντρεύεται την κόρη του διάσημου ζωγράφου Κάρολου Ντυράν και αρχίζει να μελετάει τους θεατρικούς συγγραφείς της φάρσας όπως ο Eζέν Λαμπίς. Έτσι εμπνέεται και τo 1892 δίνει δυο σημαντικά έργα, το «Σαμπινιόλ με το ζόρι» και «Ο κύριος πάει κυνήγι». Μετά απ’ αυτό ο Φεϊντώ γίνεται ο πιο δημοφιλής συγγραφέας του θεάτρου του μπουλβάρ, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και στο εξωτερικό, όπου μερικά έργα του ανεβάζονται μεταφρασμένα πριν παρουσιαστούν στο Παρίσι. Ανάμεσα στα 60 θεατρικά έργα του τη μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισαν το «Κούκου», «Η κυρία του Μαξίμ», «Ψύλλοι στ’ αυτιά», «Ξενοδοχείο ο παράδεισος».

Το 1909 ο Φεϊντώ χωρίζει με τη γυναίκα και περνάει τα επόμενα δέκα χρόνια σε ένα ξενοδοχείο περιτριγυρισμένος από τα βιβλία του.

Από το 1908 μέχρι το 1916 γράφει μια σειρά από θεατρικά έργα επηρεασμένα από το δυστυχισμένο γάμο του, όπως «Το καθάρσιο του μπέμπη», και «Η μακαρίτισσα μητέρα της κυρίας», στα οποία η σύζυγος εμφανίζεται ως η στρίγγλα που ωθεί τον άντρα της στα όρια της τρέλας.

Το 1919 ο Φεϊντώ παθαίνει ψυχολογικές κρίσεις που οφείλονται στη σύφιλη από την οποία είχε προσβληθεί κάποια χρόνια νωρίτερα. Παρ’ όλη τη φροντίδα διάσημων γιατρών της εποχής, πεθαίνει σε ψυχιατρική κλινική το 1921 σε ηλικία 58 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Διασκευή:   Νίκος Σφαιρόπουλος

Σκηνικά:                           Μαρίτα Τζόκα

Κοστούμια:                       Ομάδα Θεσσαλικού ΙΕΚ (υπεύθυνη:

Σοφία Θεοδωράκη)

Μακιγιάζ-χτενίσματα:       Ομάδα Θεσσαλικού ΙΕΚ (υπεύθυνη:

Ελευθερία Γκορτζή

Μουσική:                          Μενέλαος Συκοβέλης

Φωτισμοί:                         Θωμάς Νάστος

Τεχνικοί σκηνής:              Σπύρος Γκρέμος – Σταύρος Γεωλδάσης

Βοηθός σκηνοθέτη:           Χριστίνα Τσιώνη

 

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης) :

 

ΕΤΙΕΝ:                         Γιώργος Καψάλης – Παναγιώτης Κυρίτσης

ΥΒΟΝ:                           Βίκυ Πανταζή

ΜΟΥΛΙΝΩ:                     Παναγιώτης Σιώνης

ΜΠΑΣΙΝΕ:                     Νίκος Τζίμας

ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΚΕΒΙΛ:         Μάγδα Καστάνη

ΣΟΥΖΑΝ:                       Γιολάντα Μπότσικου

ΩΜΠΕΝ:                        Κώστας Αχνούλας

ΠΟΜΠΟΝΕΤ:                 Χριστίνα Τσιώνη

ΚΥΡΙΑ ΝΤ΄ ΕΡΜΠΛΑΙ:   Βούλα Καραγκούνη

ΡΟΖΑ:                           Μύριαμ Τζίμα – Πέπη Γκαραμπίνα

 

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα “ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ» του Δήμου Ζίτσας (πρώην Δήμου Πασσαρώνος) δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2008.

Με τη ομαδική δουλειά και  την αμέριστη συμπαράσταση, υλική και ηθική, του Δήμου Ζίτσας, κατάφερε να προσελκύσει πολλούς νέους και να ανεβάσει, σε σκηνοθεσία του Νίκου Σφαιρόπουλου, εννιά (9) θεατρικά έργα ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων και να δώσει πάνω από 100 παραστάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (κυρίως στο Δήμο Ζίτσας και στην πόλη των Ιωαννίνων).

Την περίοδο 2008 – 09 παρουσίασε το έργο του Μανόλη Κορρέ «Ο Μίδας έχει αυτιά γαϊδάρου», το 2009 – 10 το έργο του Παντελή Χορν «Ο Σέντζας», το 2010 – 11 το έργο του Γρηγόρη Ξενόπουλου «Δεν είμαι εγώ ή η λογική», το 2011 – 12 τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, το 2012 – 13 «Το Σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου, το 2013 – 14 το κλασσικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η αυλή των θαυμάτων», το 2014 – 15 τα «Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ, το 2015 – 16 το έργο του Αργεντινού συγγραφέα Ρομπέρτο Κόσσα «La Nonna» και φέτος ανεβάζει το έργο «Ράφτης κυριών» του Ζωρζ Φεϊντώ.

Το 2013 η ομάδα μας συμμετείχε στο 29ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας με τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη, αποσπώντας επαίνους και το 2014 στο 30ό Φεστιβάλ με το «Σκλαβί» της Ξένιας Καλογεροπούλου, αποσπώντας βραβείο και έπαινο.

 

 

ΚΟΝΙΤΣΑ…12οΔιεθνούς Θερινού Σχολείου, Summer school,23-7-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην τελετή έναρξης του 12ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου, Summer school, που θα γίνει την Κυριακή 23 Ιουλίου και ώρα 21.00, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Κόνιτσας.

ΚΟΝΙΤΣΑ…ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ…


ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να αξιοποιηθούν οι κατασκηνώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κόνιτσα

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελο Αποστόλου, κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καραγιάννης, σχετικά με την απαξίωση των παλιών παιδικών κατασκηνώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Κόνιτσα. Οι κατασκηνώσεις, που βρίσκονται κοντά στο χωριό Πηγή (Πεκλάρι) του Δήμου Κόνιτσας, σε απόσταση 6,5 χλμ. βορειοανατολικά από την Κόνιτσα και σε…
υψόμετρο 750 μ. μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, δεν λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Από την ημέρα που έπαψε η λειτουργία τους οι υποδομές τους – σε χώρο 35 στρεμμάτων – έχουν αφεθεί στην πλήρη εγκατάλειψη. Οι εικόνες που καταγράφονται σήμερα στις εγκαταστάσεις, δείχνουν την διαχρονική αδιαφορία που έχει επιδείξει το κράτος προς την ίδια του την περιουσία. Ως εκ τούτου, ο κ. Καραγιάννης ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. EPIROUS GATE

ΚΟΝΙΤΣΑ…Του Άη Ηλιός..

Εικόνα

 

Φωτογραφία του Nikos Gikas.

Φωτογραφία του ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ.

ΚΟΝΙΤΣΑ

Φωτογραφία της Eleni Siafi.

Προφήτης Ηλίας Κερασοβο Κόνιτσης

Προφητης Ηλίας ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Φουρκα Κονιτσης Προφητης Ηλιας! Γιορτη γυναικας της Πινδου!Κατάθεση στεφάνου για τον Συνδεσμο Γυναικων Ηπειρου!!!!