ΚΟΝΙΤΣΑ…ενημερωθείτε είναι σημαντικό για να μην χαθούν περιουσίες! ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 20-2-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1265 Πληροφ.: Γ. Παπατζίμας Ταχ. Δ/νση: Κόνιτσα 441 00 Κόνιτσα Τηλ.: 2655 3 60335 Fax.: 2655 0 24000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει ότι: Με την 18113/10-2-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΞΛΟΡ1Γ-ΝΧΠ) απόφαση της Δ/νσης δασών Ιωαννίνων, αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης, οι δασικοί χάρτες πολλών Ο.Τ.Α. της χώρας, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Κόνιτσας. Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικών χαρτών που αφορούν την ανωτέρω περιοχή, έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ Π.Ε. Ιωαννίνων), που βρίσκεται επί της οδού Μαρ. Κοτοπούλη 62, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2651 0 88030 ως 2651 0 88044, τηλεομοιοτυπία 2651 0 88049 & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ddioa@apdhpdm.gov.gr , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00΄΄ ως 16.00΄΄, καθ’ όλη την διάρκεια της υποβολής αντιρρήσεων. Οι ανωτέρω δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr). Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ξεκινά την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.), ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ. Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Σημείο Υποστήριξης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Ιωαννίνων. Την Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017 και ώρα 19.00΄΄ (7.00 μ.μ.) ο Δασολόγος κ. Ευάγγελος Τασούλας θα κάνει ενημερωτική παρουσίαση του θέματος που έχει σχέση με τους Δασικούς Χάρτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κόνιτσας και θα απαντήσει σε ερωτήσεις των ενδιαφέρομένων δημοτών, σε τρόπο ώστε να διευκολυνθούν στις ενέργειες που πρέπει να προβούν για την προάσπιση των συμφερόντων τους. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παπασπύρου

Advertisements