ΚΟΝΙΤΣΑ…ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΜΙΟΥ

Advertisements

ΚΟΝΙΤΣΑ…ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 4-12-2016

Εἰσαγωγικά Ἐκδηλώσεως

Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε Κονίτσης, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἀξιότιμοι κύριοι ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν, ἀστυνομικῶν καί πυροσβεστικῶν ἀρχῶν, κε Φρούραρχε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, ἀγαπητά μας παιδιά.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας στὴν καθιερωμένη, πλέον, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιεῖ στὸ τέλος τοῦ χρόνου, τιμῶντας ἕνα ἐθνικὸ ἤ θρησκευτικὸ γεγονός ἤ πρόσωπο, θέλησε φέτος νὰ στρέψει τὴν σκέψη της στὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμό. Στὸν ἑλληνισμὸ ποὺ μεγαλούργησε τόσο σὲ ὅλες τὶς προεκτάσεις τοῦ πολιτισμοῦ καὶ κυρίως στὴν παιδεία. Στὸν ἑλληνισμὸ αὐτὸ ποὺ παρ’ ὅλες τὶς ἀντίξοες συνθῆκες ἐπιβιώσεώς του, τοὺς διωγμούς, τὴν βία, τὸν κατατρεγμό, μπόρεσε ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσει ἀλλὰ καὶ νὰ μεγαλουργήσει. Ἡ Ἑλλάδα ὅλη, ἀλλὰ καὶ ἡ Κόνιτσα γνώρισε τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἀπὸ κοντὰ μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922. Εἶδε τὸν πολιτισμό τους, τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμά τους, τὴν μεγάλη πίστη τους στὸν Θεό, τὴν καρτερία τους. Ἡ κεντρικὴ σημερινὴ ὁμιλήτριά μας, Μικρασιάτισσα καὶ αὐτὴ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Νικομηδείας τῆς Μ. Ἀσίας, θὰ μᾶς κάνει γνωστή, τὴν ἄγνωστη σὲ πολλοὺς δρᾶση τοῦ ἑλληνισμοῦ στὸν τομέα τῆς Παιδείας καὶ τῆς Ἐκπαιδεύσεως. Τὴν εὐχαριστοῦμε γιὰ τὸν κόπο ποὺ ἔκανε νὰ ἔλθει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ εἶναι σήμερα κοντά μας. Εἶναι ὅμως εὐκαιρία, νομίζω, ἄν καὶ θὰ προσκρούσω στὴν ταπεινότητά της, νὰ τὴν εὐχαριστήσουμε καὶ ἐκ τῆς θέσεως αὐτῆς γιὰ τὴν προσφορά της στὴν περιοχή μας. Δὲν εἶναι ἄγνωστη στοὺς Κονιτσιῶτες ἡ Φιλόλογος καὶ πρώην Λυκειάρχης Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου. Ἡ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἡ προσφοράς της 37 χρόνια στὴν Κόνιτσα, στὴν Ἐκπαίδευση καὶ στὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως κοντὰ στὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Σεβαστιανὸ καὶ κατόπιν στὸν σημερινὸ διάδοχό του, Ἀνδρέα μέχρι τὴν συνταξιοδότησή της, ἔχουν μείνει ἀξέχαστες στὶς καρδιὲς τῶν Κονιτσιωτῶν. Ἔτσι χαρά μας ἀποτελεῖ τὸ ὅτι εἶναι σήμερα κοντά μας  καὶ θὰ τὴν ἀκούσουμε μὲ ἰδιαίτερη προσοχή.

 

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι πολλοί συνέβαλαν καί κουράστηκαν ὄχι λίγο γιά τήν πραγματοποίηση τῆς Ἐκδηλώσεως αὐτῆς. Ἄς ξεκινήσουμε τὶς εὐχαριστίες μας  ἀπὸ τοὺς οἰκοδεσπότες, ποὺ εἶναι ὁ Δήμαρχός μας καὶ τὸ Δημοτικό Συμβούλιο , ἀφοῦ εὐγενῶς μᾶς παρεχώρησαν  τήν αἴθουσα. Ὀφείλουμε νὰ εὐχαριστήσουμε τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ράδιο Δρυϊνούπολις», πού μεταδίδει  «ἐπί πτερύγων ἀνέμων» (δηλ. ζωντανά) τήν ἐκδήλωση. Τίς καθηγήτριες, καθηγητές, φοιτήτριες καί μαθητές πού συνέβαλαν στὶς ἀπαγγελίες τῶν ποιημάτων καὶ στήν διακόσμηση τῆς αἴθουσας. Εὐχαριστίες καταθέτουμε στὰ μέλη τῶν δύο χορωδιῶν μας. Ἡ παιδικὴ χορωδία «Ἅγιος Κήρυκος» ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ παιδιὰ Δημοτικοῦ τῶν Κατηχητικῶν μας  ἔχοντας ὡς προστάτη  τὸν 3ετὴ Μάρτυρα Ἅγιο Κήρυκο, ποὺ τὸν ἀπεικονίζει καὶ ἡ κονκάρδα ποὺ φοροῦν, προσπαθεῖ νὰ μεταδώσει τὴν μαρτυρία Χριστοῦ παντοῦ, ἐφαρμόζοντας τὸ σύνθημά της «Πιστοὶ μέχρι τέλους». Ἡ δεύτερη χορωδία μὲ τὴν ὀνομασία «Πᾶσαι αἱ ἐπουράνιαι δυνάμεις»  ἀποτελεῖται ἀπό σπουδαστές μεγαλύτερης ἡλικίας. Εἶναι μαθητὲς ποὺ διδάσκονται τήν Βυζαντινὴ καὶ Παραδοσιακή Μουσική μας ἄλλοι πρακτικά καί ἄλλοι ποιό ἐμπεριστατωμένα (δηλ. μὲ βυζαντινὰ φθογγόσημα).  Δὲν ἐφίσθησαν κόπων καὶ δυνάμεων  καὶ οἱ δύο χορωδίες, ὥστε νὰ διαθέσουν τὸν πολύτιμο χρόνο τους στὴν ἑτοιμασία ὅσων στὴν συνέχεια θὰ ἀκούσετε. Οἱ μεγάλοι ἀπὸ τὶς ἐργασίες τους καὶ οἱ μικρότεροι ἀπὸ τὸ παιχνίδι καὶ τὰ διαβάσματά τους. Πολλὲς εὐχαριστίες ὀφείλονται καὶ στοὺς ὀργανοπαίκτες μας, ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς δασκάλους τους κουράστηκαν νὰ μάθουν τὰ τραγούδια  διαθέτοντας προθύμως τὸν χρόνο τους γιὰ νὰ μᾶς εὐχαριστήσουν. Ἰδιαίτερα νὰ εὐχαριστήσουμε, ξεκινῶντας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους, τὸν  κ. Χρῆστο Εὐαγγέλου μὲ τὸ ἀκκορντεόν του, τὸν κ. Χρῆστο Χαλιγιάννη μὲ τὸ κλαρῖνο του. Ἀπὸ τὰ παιδιά, ποὺ κάποια κάνουν τὴν πρώτη τους μουσική ἐμφάνιση, καὶ τοὺς εὐχόμαστε καλὴ συνέχεια, εὐχαριστοῦμε τὴν Βαρβάρα Ρουπέλα μὲ τὸ φλάουτό της καὶ τὸν αὐτάδελφο αὐτῆς Χαράλαμπο μὲ τὸ βιολί του. Εὐχαριστοῦμε τὸν Κων/νο Σίββα ποὺ θὰ παίξει τουμπερλέκι, τὸν Ἀλέξανδρο Ἐξάρχου ποὺ θὰ παίξει μπαγλαμᾶ, τὸν Γεώργιο Γκίκα ποὺ θὰ παίξει λαοῦτο, τὴν Μελάνθη Στεργίου ποὺ θὰ παίξει κιθάρα, καθὼς καὶ τὶς ἀδελφὲς Δήμητρα καὶ Ζωὴ Καλλιακμάνη ποὺ θὰ παίξει ἡ πρώτη ἁρμόνιο καὶ ἡ δεύτερη κιθάρα.  Εὐχαριστίες ἀνήκουν στὸν κ. Πέτρο Ἀλεξίου, Κονιτσιώτη, ποὺ μὲ τὶς γνώσεις μουσικῶν συνόλων ἀλλὰ καὶ τοῦ λαούτου ποὺ κατέχει ἄριστα, συνέβαλε  στὴν ἀρτιότερη ἐμφάνιση τῆς χορωδίας μας.

Ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσουμε καὶ τὸν χειριστὴ τοῦ ὑπολογιστοῦ  μας κ. Λάμπρο Οἰκονόμου, καθὼς ἐπίσης τὸν κ. Θωμᾶ Μήτσιο, πρὼην Γυμνασιάρχη γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν μικροφώνων καὶ τὴν ρύθμιση τοῦ ἤχου καὶ τοῦ φωτός. Εὐχαριστίες ὀφείλουμε καὶ στὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν Κονίτσης «Οἱ ρίζες» κ. Ἀνδρέα Χατζηεφραιμίδη γιὰ τὴν συμπαράστασή του στὴν ἐκδήλωση αὐτή, καθὼς καὶ τὴν κα Σταυρούλα Λάκκα , Μικρασιάτισσα γιὰ τὰ ὡραία μικρασιάτικα νηστίσιμα γλυκίσματα ποὺ ἑτοίμασε, τὰ λεγόμενα σαραγλί.

 

  • Τό πρόγραμμά μαςξεκίνησε μὲ τὸ Μεγαλυνάριο τροπάριο πρὸς τὴν πλειάδα τῶν μαρτύρων κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Δ΄ κατὰ τριφωνία. Νὰ κάνουμε γνωστὸ ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καὶ Ποιμαντικοῦ ἔργου, μετὰ τὴν ἁγιοποίηση (τὸ 1992) τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς κληρικῶν τε καὶ λαϊκῶν ζησάντων πιστῶς καὶ θεαρέστως, ἀνέθεσε στὸν Σεβ. Πατρῶν κ. Νικόδημο νὰ συντάξει ἰδιαιτέρα ἀκολουθία πρὸς τιμή τους καὶ τιμῶνται τὸν Σεπτέμβριο, τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ χορωδία μας ἀμέσως τώρα θὰ ἀποδώσει δύο στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ ποὺ ἔχουν μελοποιηθεῖ σὲ ἦχο Α΄.
  • Ἀκολουθεῖ τὸ ποίημα τοῦ Γεωργίου Σουρῆ στὸν Ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Ἐπίσκοπο Σμύρνης. Ὁ ποιητὴς τελειώνει μὲ τοὺς στίχους : «Νάτος ὁ Μητροπολίτης, μὲ τὰ χέρια σηκωμένα τοὺς ἀγώνας εὐλογεῖ καὶ μὲ μάτια βουρκωμένα Χαῖρε, λέγει, ἡρώων γῆ. Κατόπιν θ’ ἀκούσουμε ἀπὸ τὴν χορωδία μας τὸ Στιχηρὸ προσόμοιον τροπάριον τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ . Ξεκινάει μὲ τὶς λέξεις : «Χαῖροις Ἱεραρχῶν ἡ πλειάς». Εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Ἱεράρχες ποὺ μαρτύρησαν ἐκείνη τὴν περίοδο ἀπὸ τὰ βάρβαρα στίφη τῶν Τσετῶν : Χρυσόστομο Σμύρνης σὲ ἡλικία 54 ἐτῶν, Ἀμβρόσιο Μοσχονησίων 50 ἐτῶν, Εὐθύμιο Ζήλων 46 χρονῶν, Γρηγόριο Κυδωνιῶν 58 χρονῶν, Προκόπιο Ἰκονίου 64 χρονῶν. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἤχου σὲ Πλάγιο τοῦ Α΄ προσδίδει ἄκουσμα κατανυκτικὸ καὶ μελίρρυτο. Παράλληλα ἀποτελεῖ καὶ μιὰ δέηση πρὸς τὸν Θεὸ νὰ ἀναπαυθοῦν οἱ ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν. Ἡ μνήμη τους νὰ εἶναι «αἰωνία».
  • Θὰ παρακαλούσαμε τὴν σεβαστή προσκεκλημένη μαςκ. Ἐπίχαρη Μιχαηλίδου νὰ ἀνέλθει στὸ βῆμα γιὰ νὰ μᾶς ἀναπτύξει τὴν ὁμιλία της μὲ θέμα «Ἡ παιδεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ στὴν Μικρασία ἀπὸ τὸ 1453 ἕως τὸ 1922. Νὰ συμπληρώσουμε ὅτι ἡ ὁμιλία της συνοδεύεται μὲ παρουσίαση εἰκόνων καὶ προβολῶν.
  • Ἀφοῦ εὐχαριστήσουμε θερμὰ τὸν ἀγαπητή μας Καθηγήτρια γιὰ τὴν ὡραῖα ὁμιλία της, θὰ παρακαλούσαμε νὰ εἰσέλθει στὴν αἴθουσα ἡ παιδικὴ χορωδία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων γιὰ νὰ συμπληρώσει τὴν χορωδία τῶν μεγάλων. Ἕνα χειροκρότημα παρακαλῶ. Θὰ συνεχίσουμε τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως μ’ ἕναδημοτικὸ τραγούδι. Ἕνα δημοτικὸ τραγούδι μὲ μικρασιάτικους ἤχους ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Χρυσόστομο Μητροπολίτη Σμύρνης καθὼς καὶ στοὺς ὑπολοίπους Ἱερομάρτυρες Ἱεράρχες.Ἀκούγεται γιὰ πρώτη φορά. Εἶναι μελοποιημένο σὲ ἦχο Α΄ καὶ ρυθμὸ 4σημο. Οἱ στίχοι εἶναι τοῦ ἱερέως Ἰωάννου Ἀμπελᾶ ἀπὸ τὴν Ἑρμιώνη τὴς Μητροπόλεως Ὕδρας. Ἐπιλέγουμε κάποιους στίχους: « Τῆς Σμύρνης τ’ ἅγια χώματα, τὰ αἱματοβαμμένα θὰ δώσουν ἱεροὺς καρποὺς γιατὶ εἶναι βλογημένα. Χρυσόστομε μακάριες μὴ παύσεις νὰ πρεσβεύεις καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία σου θερμὰ νὰ μεσιτεύεις. Ξανὰ νὰ λάμψει ἡ δόξα της σὰν ἥλιος καὶ σελήνη καὶ νὰ μὴ δώσει ὁ Θεός σβηστὴ νὰ ξαναμείνει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐσένα ἱκετεύει καὶ σὰν Ἱερομάρτυρα τὴν μνήμη σου γεραίρει». Ἄς τὸ ἀκούσουμε.
  • Ἀκολουθεῖ ἕνα γνωστὸ τραγούδι γιὰ τὸν ξερριζωμὸ τῶν Μικρασιατῶν ἀπὸ τὸν τόπο τους, ποὺ ποιητής του εἶναι ὁ Γεώργιος Ἀθάνας. Ἐπιγράφεται «Στερνὸ καράβι». Αὐτὸ τὸ καράβι δὲν φέρνει πρόσφυγες ἤ εἰκόνες ἀπὸ τὴν πατρῶα γῆ. Φέρνει κάτι πολυτιμότερο : Τὴν ἐλπίδα τοῦ ξαναγυρισμοῦ. Ὁλόϊσια γιὰ τὴν Σμύρνη καὶ γιὰ τὰ Μουδανιά. Εἶναι γραμμένο σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Α΄ καὶ ρυθμὸ ἑξάσημο. Κατόπιν θὰ ἀκολουθήσει ἕνα ποίημα – Ὕμνο τοῦ Σωτήρη Σκήπη ἀφιερωμένο στὴν ἑλληνικὴ φυλή.
  • Τὸ ἀφιέρωμα αὐτὸ πρὸς τὸν Μικρασιατικὸ Ἑλληνισμὸ θὰ κλείσει μὲ τὸ τραγούδι «Στοῦ Βοσπόρου τ’ ἁγιονέρια» σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Β΄ καὶ ρυθμὸ 4σημο μὲ ἐναλλαγὲς 5σήμου. Αὐτὸ τὸ τραγούδι ποὺ τὸ ἔγραψε καὶ τὸ μελοποίηση ὁ μακαριστὸς πλέον Ἀγρινιώτης καὶ μουσικοδιδάσκαλος Γεράσιμος Πρεβεζιάνος συνδυάζει τὴν χαρμολύπη. Θὰ τὸ διαπιστώσετε καὶ μόνοι σας. Ἀφήνει πάντως μιὰ αἰσιοδοξία λέγοντας ὅτι θἀ ρθουν πάλι στοὺς αἰῶνες, τ’ Ἀλεξάνδρου οἱ Μακεδόνες. Σῶπα μάνα κάνε πάλι ὑπομονή. Ἡ ἐναλλαγὴ τῆς χορωδίας τῶν μεγάλων καὶ τῶν μικρῶν δίνει μιὰ ἄλλη αἴσθηση στὸ τραγούδι. Ἀξίζει νὰ τὸ ἀκούσουμε.
  • Μηνύματα καὶ εὐχὲς γιὰ τὴν σημερινὴ ἑορτὴ ἀπεστάλησαν ἀπὸ τὸν Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ἰωαννίνων καὶ ἀπὸ τὸν Σύνδεσμο Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν Νομοῦ Ἰωαννίνων, ἀπὸ τὴν Ἠπειρωτικὴ Ἑστία Θεσ/νίκης.

Δύο ἀνακοινώσεις πρὶν λάβει τὸν λόγο ὁ κ. Δήμαρχο καὶ ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ νὰ κλείσουν τὴν ἐκδήλωση. Κατὰ τὴν ἔξοδο, θὰ λάβετε, ὅλοι, τὴν Ἐφημερίδα «Βορειοπειρωτικὸ Βῆμα», μιὰ ἐφημερίδα καὶ γιὰ ἄλλα ἐθνικὰ θέματα, ἐκτὸς τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ.    Ἐπίσης, ὅσοι θέλετε μπορεῖτε νὰ προμηθευθεῖτε τὸ νέο ἡμερολόγιο τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., ποὺ φέτος εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς Βορειοηπειρῶτες Κληρικοὺς Ἐθνομάρτυρες τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἀπὸ τὸ 1944-45 ποὺ ἐπικράτησε τὸ στυγνὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα ἕως τὸ 1991 ποὺ γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, τὰ ὁποῖα ἔζωναν, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, τὴν γειτονική χώρα. Τὸ δέντρο τοῦ ἑλληνισμοῦ φέρει καρποὺς καὶ ἥρωες ὄχι μὸνο τὸ 1922 στὴν Μικρά Ἀσία ἀλλὰ καὶ κατόπιν, στὸν ὅπου γῆς ἑλληνισμό.

Το ακροατήριο στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου

Χαιρετισμός της Μικρασιάτισσας Σταυρούλας Μωυσίδου-Λάκκα που ετοίμασε και τα νηστίσιμα γλυκίσματα  (σαραγλί)

Η φιλόλογος Επίχαρις Μιχαηλίδου στο βήμα

Η ομιλήτρια με παράλληλη εικόνα προβολών

Η Βυζαντινή ανδρική χορωδία της Ι.Μητροπόλεως

Γενική Άποψη Χορωδίας

Μικροί και μεγάλοι τραγουδούν Μικρασιάτικα τραγούδια

Κάποια μουσικά όργανα της χορωδίας

Μικρασία Χαίρε

ΚΟΝΙΤΣΑ…ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Γαϊτανίδη,καταγωγή από ΚΟΝΙΤΣΑ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Αντώνη Γαϊτανίδη μέχρι το 2022.Ο Αντώνης Γαϊτανίδης ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2014 από τον ΑΟ Γιάννινα και στην πρώτη του χρονιά στον Δικέφαλο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Κ15, έχοντας ενεργό ρόλο με 13 γκολ και πέντε ασίστ. Την επόμενη σεζόν πήρε τον τίτλο με την Κ17 με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, ενώ πέρυσι κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή της Super League Σουρωτή και με την Κ19.

Ο Γαϊτανίδης την φετινή σεζόν ξεκίνησε δυναμικά και έχει βρει ήδη 13 φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα με την Κ19 του Δικεφάλου σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ παράλληλα χρίστηκε και διεθνείς με την Εθνική Νέων σκοράροντας και τα πρώτα του τέρματα με τη γαλανόλευκη φανέλα.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΠΑΟΚ